Bedre Holdning

 

April 2017 - Anders havde oplevelsen af at andre behandlere havde givet op og ikke kunne løse Anders nakkeproblemer – som bl.a. gav nakkespændinger, svimmelhed og tendens til susen for ørerne.
Anders er tidligere blevet behandlet for disse problemer, men der var ingen som fandt problemerne i hans højre ankel og derfor ingen som kiggede på det. 
Efter vores normale behandlingsforløb og rapport – hvor vi bliver enige om at fokusere på lænd, nakke og højre ankel – gik behandlingen i gang. 
Anders oplever i de første 3 uger at kroppen fungerer bedre og bedre samt at spændinger ligeledes aftager.

Til status i starten af maj – efter 7 behandlinger – har han det bedre i brystet samt mindre knirken i nakken, samtidigt med at det suser mindre i ørerne. Efter status suppleres vores behandlinger ofte med bløddelsarbejde i form af massage, akupunktur, chockbølge eller laser.

Andre gange – som i Anders’ tilfælde - startede vi ud med nogle simple nakketræningsøvelser

Nakkepres, Flasketræning og  45 graders udstrækning

Eksempler på flasketræning kan ses her, hvor Anders er instrueret i at ligge på en almindelig flaske - skal instrueres før du selv går i gang

Anders ligger en en flaske

Disse øvelser kunne indpasses i Anders’ dagligdag og tager ca. 20 min/dag.
Forbedringerne i Anders helbred fortsatte over sommeren – hvor vi justerede lænden, anklerne og nakken løbende. I august aftale vi at lave en ny røntgenundersøgelse af Anders’ holdning, som viste en markant forbedring. Se nedenstående billeder. 
April 2017  August 2017

Der opleves stadig problemer i nakken til tider, men det er et faktum at mange af Anders’ symptomer forsvandt ved at kigge på hele mennesket og ved at justere de relevante led og supplere med hjemmeøvelser, så kan kiropraktorerne hjælpe rigtigt mange mennesker.

Ring til os eller kontakt os via hjemmesiden, så vi kan hjælpe dig eller en af dine nærmeste.

Kiropraktik fjerner årsagen - og ikke bare symptomerne